KURULUS ve TESKILAT YAPISI

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Bilali Habesi Cami Bobingen dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek. Bobingen ve Cevresi icinhizmet etmek amacıyle, 1965 tarihinde hizmete baslayan ve kisa zamanda büyük kitleye ulaşan, Alman dernekler yasalarına göre 1974 yilinda kuruluşunu tamamlamış.

DİTİB‘in Organları:     

DİTİB’in organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genclik Kolu, Kadinlar Kolu, Veliler Birligi, Ihtiyarlar Heyeti ve Kasa Deneticilerinden oluşmaktadır.

Genel Kurul:     

            Genel Kurul her 3. yılda bir toplanır ve teşkilatın en yüksek karar organıdır.

Yönetim Kurulu:

            Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3. yıl süreyle seçilir ve 9 kişiden oluşur.

 

            Üyeleri: 1.Başkan, 2.Başkan ve 3.Baskan,Sekreter, Sekreter Yardımcısı, Muhasip, Muhasip Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi.

             Genclik Kolu  ,5 üye den oluşur.

            Kadinlar Klolu, 5 üye den olusur.

            Veliler Birligi,   5 üye den olusur.

            Ihtiyarlar Heyeti, 5 üye den olusur.

            Kasa Denetleyici, 3 üye den olusur.

Denetleme Kurulu:

            Genel Kurul tarafından her iki yılda bir seçilir ve 3 kişiden oluşur.

AMAC ve HEDEFLERI :

            Diyanet İşleri Türk İslam Birliği`nin  başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır:

Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat  icra etmek,

Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,

Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,

Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,

Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak, 

Almanya genelinde bağlı cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek,

Bağlı cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek,

Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek,

Almanya genelinde müslümanların ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek,

Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,

Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,

Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,

Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,

Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,

Bağlı derneklerimizin hizmet içi eğitimini sağlamak,

Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,

Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,

Telefon ile dini sorulara cevap vermek,

Dini konularda bilirkişi sıfatıyle fetva vermek,

Arama makale